Wynagradzanie pracowników w skali miesiąca czy tygodnia ?

blog_2

Wynagrodzenie pracowników w skali miesiąca czy tygodnia?

druk ulotek warszawa

W Polsce funkcjonuje tryb co miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Charakteryzuje to prace stałe,  oferowanych na umowach o pracę. Aczkolwiek oprócz takich istnieją też prace w trybie tymczasowym. Są to głównie zajęcia oferowane na podstawie umów zlecenie lub umów o dzieło. W przypadku takich umów pracownicy często spotykają się z wynagrodzeniem tygodniowym, a nawet codziennym. Takie prace jak hostessa do wydawania ulotek czy praca na degustacjach, bankietach,  gdzie wynajmowane są hostessy na targi, oferują stawkę dzienną. Charakter pracy dorywczej jak sama nazwa wskazuje dotyczy wykonywania obowiązków tymczasowo. Zatem hostessa zatrudniająca się na jednodniową akcje lub kilkudniową nie chce czekać na swoje wynagrodzenie cały miesiąc.  

kolportaż ulotek

Dlatego też pracownicy zatrudniający się w pracy dorywczej preferują wynagrodzenie za pracę tuż po zakończeniu świadczenia pracy. Dla pracowników jest to korzystne rozwiązanie, jednakże pracodawcy mają często z tym kłopot. Głównie ze względu na to, iż wypłaty pracowników pokrywają przeważnie z własnego budżetu.  Właściciele agencji reklamowych organizujących kolportaż ulotek też muszą czekać na swoje wynagrodzenie za przeprowadzone dystrybucje. Wszystko zależy od wcześniejszego porozumienia się  z pracodawcą i pracownikiem w celu osiągnięcia kompromisu. Inaczej bywa w pracach o charakterze stałym, w nich jesteśmy rozliczani za miesięczny czas wykonywania obowiązków i nie podlega to negocjacjom. W niektórych krajach europejskich wynagrodzenie co tygodniowe przysługują w każdym charakterze pracy, niezależnie czy człowiek pracuje cały etat, czy wykonuje swoje obowiązki doraźnie. W dużej mierze jest to kwestia przyzwyczajenia i umiejętności rozdysponowania tak swoim budżetem, by w skali miesiąca otrzymane wynagrodzenie pokryło należne rachunki czy inne opłaty. W Polsce rozliczenie co tygodniowe byłoby czymś nowym. Trudno byłoby zmienić mentalność obywateli, by nauczyli się dysponowania budżetem domowym w takich odstępach czasu.

hostessy na targi