Wynajem Hostess, a kolportaż ulotek

blog_2

 

kolportaż ulotek warszawa

Wynajem Hostess od zawsze związany był z pracą dorywczą. Hostess odpowiadają głównie za wydawanie materiałów reklamowych, roznoszenie ulotek i prezentowanie oferty. Często Hostessy są rekrutowane do dystrybucji ulotek. Kolportaż ulotek za pośrednictwem Hostess wiąże się ze wzmożoną aktywnością. Dziewczyny są nastawione na bezpośredni kontakt z Klientem. Kolportaż ulotek jest w tym przypadku wyłącznie dodatkiem do głównego zlecenia. 

Jeżeli mielibyśmy wybierać między efektywnością obu form reklamowych, to kolportaż ulotek jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych. Wiąże się to przede wszystkim z mniejszymi kosztami dotarcia do Klienta. Hostessy są pracownikami tymczasowymi, które chcą zarobić, wymagają wysokich stawek. To winduje koszty kampanii i wpływa na jej rentowność.