W okresie wyborów

blog_2

 

Druk ulotek wyborczych

W okresie wyborczym wszyscy kandydujący decydują się na zorganizowanie kampanii mających na celu reklamowanie ich osoby, a zarazem propagowanie poglądów danej partii politycznej. W tym celu zdecydowanym must have jest druk ulotek wyborczych, które podwyższą popularność danego polityka, jednocześnie zwiększając zasięg dotarcia informacji do wszystkich grup społecznych.